واگویه

باور کنم که

"نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من"

یا نکنم؟

که این رهایی نعمت است،

یا نقمت؟؟

که رهایی پیشه کنم یا باز ...؟

که اصلن اینکاره هستم یا خیر، بانو؟

/ 10 نظر / 10 بازدید
عرفان

همش دست دله...یه وفتهایی آدم چشم باز می کنی می بینه "دچار" شده.. دچار هم که یعنی...

نازلي

هر جا مي ري هاا اين عرفان اول .

نازلي

همه امون يه جوريي دچاريم!!!!

عرفان

من الان به نفع نازلی از مقام اولیم انصراف می دم... در جواب اون سوالت هم باید بگم بعله- غلط زیادی کردیم !

امیر

اصلن به طرزی خفن می فهممت ها...

رخساره

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل یا هیچکدام؟ کدام رهایی اند!؟ هنوز در همین نقطه مانده ام!!!

خودکار مشکی

آری فردایی دیگر در راه است... فردا جاهلان را به سنگواره های تاریخ خواهیم سپرد و در سوگشان پای کوبان راستی را به خانه های درستی ... میهمان می کنیم... فردا فرزندانمان تاریخ می خواهند تاریخی سیاه از اعماق ظلمت که بخوانند ... چه کسی ایران را به خون کشید...؟[سوال]

رضا قاری زاده

رهایی رهایی رهایی کاش می دانستم در کدام سیاهچال به بندت کشیده ام [ناراحت]