هنوز نفهمیدم اینکه دائمن وسط صحبت دیگران میپرم از کجا میاد؟ امروز داشتم با مشتری حرف میزدم،‌ از یه جایی متوجه شدم اصلن مهلت نمیدم اون بیچاره جمله هاشو تموم کنه.. کلی خجالت کشیدم. شاید واسه اینه که حوصله ندارم طرف قصه شو تا آخر با آب و تاب تعریف کنه ،  قدری هم اینکه میترسم جمله های خودم ازین ذهن مغشوش فرار کنه.. دلیل ظاهریش هرچی باشه زیاد فرقی نداره، باید دنبال علت اصلی گشت.

پ.ن.همینجوری: میشه یه بچه ی بامزه ی ٢-٣ ساله تو تاکسی به مامانش با جیغ بگه: "در باش بیشه! من بیفتم تو حیابون!" بعد نخوریش؟؟

پ.ن.غیرناسیونالیستی: Bravo Angela

/ 3 نظر / 8 بازدید
شاه خاموش

نه، از این پست معلومه که حسابی ذهنت به هم ریخته ست

نسیم

منم یه همکار دارم همین جوری می دونم اون مشتریها چی می کشن[چشمک]