ترس

تمام ترسی که اینهمه سال از فکر کردن به آنهم وحشت داشتم، یکدفعه روی سرم هوار میشود.. آیا تمام میشوم؟

 

دو روز بعد نوشت. تمام نشدم!

/ 0 نظر / 10 بازدید