زرد و سرخ و ارغوانی

" گل رز ... گل مریم .. میخرید خانوم ؟ میخرید آقا؟ "

لبخند میزنم به این پسرک سبزه رو که میخواهد آخرین گلهای باقی مانده را درین آخرین شب هفته بفروشد و برود خانه، اگر خانه ای باشد اصلن!

یادم میافتد که میخواستم وقتی بزرگ شدم سر چهارراه گل بفروشم  ..  حتی اگر این این پسرک گل فروش امروز نخواهد جای من باشد،  روزگاری خیلی دلم میخواست جای او باشم.

کسی در رادیو میخواند : زرد و سرخ و ارغوانی/ برگ درختان پاییز/ میریزند بر زمین/ آرزوهای ما نیز .

 

/ 0 نظر / 15 بازدید