به به!

صبح رفتم بانک پول بگیرم، کارمند پشت باجه گفت بانکهای دولتی پول ندارن و بیش از ٢٠٠-٣٠٠ هزار تومان نمیتونن یکجا به مشتری پرداخت کنن؛ بالاخره با کلی التماس و خواهش حقوقمو گرفتم. اصلن اشکال سیستم اقتصادی مملکت نیست ها.. تقصیر منه که حقوقم میلیاردیه!

میگم بازم رومون بشه که برای سران کشورها راهکار برای خروج از بحران اقتصادی پیشنهاد کنیم! اِدالط و مبارضه با فغر جحانی و مهیت ذیثط پیشکش!!

/ 4 نظر / 8 بازدید
عرفان

خب هر چه حجم اسکناس در گردش کمتر بشه به نفع مملکته، البته نه همچین مملکت غصب شده ای!

روزها و سوزها

با آه، با اشک ،با رنج این واژه های ترک خورده را بند می زنم ... دل می دهم به تو ...می آفرینمت ... باز هم نمی پرستی ام ... بی وفای مغرور من ! با شعر جدیدی به روزم .