چقدر گاهی ننوشتن کمک میکند، حتی وقتی حس میکنی کلمات سر انگشتانت متورم شده اند و منتظر یک اشاره که جاری شوند و حتی بی اشارت.. ولی اینکه تاب بیاوری و با همه ی شیطنتهایشان برای فرار، جانانانه شوی.. ببینی و بشنوی.. فقط گوش، فقط چشم، گاهی هم فقط دل

تاب آوردم..صبوری کردن در روزهای بیقراری برای آدمی که با دلش نفس میکشد سخت بود، سخت! ولی حالا که بار فرافکنی را از زمین گذاشتم حس میکنم چند سانتی قدم بلندتر شده انگار .. اینکه توانستم دوست باشم دوباره، بزرگترین هدیه ی این روزهایم شد.. فقط جدن امیدوارم که زیاد آسیب نرسانده باشم

/ 2 نظر / 12 بازدید
نازلی

این لحظه ها مثل آدم سرگردونی می شم که یه گم کرده داره!