خدایت آزاد آفرید، آزاد باش.

چه کسی میگوید " زندگی رویا نیست" ؟؟

بوی باران روی نیلوفر خیس   

                                                                     از پس حلقه ی دود و دم شهر

لمس گلبرگ بنفشه که به شرم، به چمن آویزد   

                                                                     عوض صد ترک دیواره ی بند

نغمه ی ریز پرنده دم هر صبح سپید 

                                                                     یا نفیر کتک و مشت و گلوله ته یک کوچه ی بن بست سیاه

زندگی زیبایی ست

اگرم آزادی باشد و بس

قرص نان ، شیرینی

لنگه کفش ، چکمه ی نو خواهد شد

حلقه ی مفقوده ی زنجیر وجود

یادمان می ماند

حلقه ی آزادی ست

 

 *عنوان از ابوسعید ابوالخیر، عارف ایرانی

/ 1 نظر / 10 بازدید
نسیم

امروز که واقعا زندگی زیبا بود...