به به !چه چه ! مدال آوردیم !!

" ... و خداوند هادی ساعی را آفرید تا در چنین روزی ،70 میلیون ایرانی را از خفت و خواری نجات دهد و رجال وزین و متدین کاروان اعزامی و مدیران جلیل القدر ورزش کشور را سربلند از کسب رتبه 47 ام در آوردگاه المپیک، به کشور اسلامی بازگرداند  " 

نقطه . سرخط !

/ 3 نظر / 5 بازدید
رخساره

یادم رفت " واقعا " رو بنویسم " واقعن "! با نظر تو تصمیم گرفتم دیگه بنویسم " واقعن "