خودشناسی؟؟

ازونجاییکه ما آدمای خیلی مدرن و پیرو مدی هستیم، برای اینکه از دیگر ممالک متمدن دنیا عقب نمونیم ، هر چی مد بشه میپوشیم، هرچه مد بشه میخوریم، و هر کلاسی که مد بشه میریم!

خودشناسی هم یکی ازون چیزاییه که اینروزا تو بورسه، و جالبه که اکثرن بعد فارغ التحصیل شدن ازین کلاسا یا خوندن تمام کتابای مربوطه ی موجود در بازار، تبدیل به روانکاو و روانشناس میشن البته واسه ی دیگران ، و همچین نظرات کارشناسانه واست میدن که میگی مرده شور هرچی فروید و یونگ و روانشناس و ببره که این دفتر دستک و علم کردن!! خیله راحته که برای یکی نسخه بپیچی و چنان ژست دانای روزگار رو بخودت بگیری که کسی جرات نکنه بگو خودت چیکاره ای ؟ خود تو توی عمیقترین لایه های وجودت از کدوم عقده ها و زخمها داری چوب میخوری که اینطور ماسک دانایی به صورت زدی که کسی نفهمه تو کجای کاری؟ بس نیست راه حل دادن واسه دیگران؟؟ بهتر نیست به جای اینکه از ابزار خودشناسی برای دیگران استفاده کنم ، ببینم تو خودم ، درون خود من لیلی ، چی میگذره؟؟

بابا، میگن خودشناسی ، نه جامعه شناسی!!!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
پويان

سلام به نظر من درون هر کسی پر از اتفاقات بيرونی است.اگه می خوای درون ليلارو ببينی به بيرونش نگاه کن.