پذیرش

پذیرش و انفعال دو مفهوم کاملن جدا هستند، درین بحثی نیست و قرار هم نیست اینجا از منظر لغوی یا فلسفی ایندو را به بحث بگذارم.

فقط حس شگرفی دارم این روزها از دیدن خرده پذیرشی که پیدا کرده ام، هنوز هم گاه بسیار میجنگم چه آگاهانه چه ناخودآگاه، از بدست نیاوردن چیزی که برایش جنگیدم خشمگین یا اندوهگین میشوم ، گاهی دزدکی سر خودم یا دیگری را کلاه میگذارم و زیرآبی میروم ،...      

با تمام این احوال در لحظات نابی که پذیرای آنچه هست میشوم ، انگار نیروی بیکران هستی در دستان من است؛ ودرست همینجاست که معجزه اتفاق میفتد ، اما نه از عالم غیب... همینجا و از بیکرانه ی آدمی، که پرتوانترین است اگر آگاه شود.

/ 3 نظر / 3 بازدید
ترنج

می دونی در نهایت انگار وقتی می تونی دنیای بیرون رو بپذیری یه جورایی تمرینه برای اینکه دنیای درون رو هم بپذیری. اما اینا همه اش به حرف ساده است.

لیلی

بله ترنج عزیز،در عمل واقعن سخته، و ما هم نمیتونیم همیشه چنین حسی رو داشته باشیم ؛ صحبت من سر اون زمانهای کوتاه و استثناییست که این تجربه ی پذیرش رو پیدا میکنیم. درمورد خودم که نتیجه اش شگفت انگیز بوده!

امیر

من هنوز در این بخش مشکل دارم خوب حرف میزنم اما در عمل...زنده باد تو که داری یه مواقعی پذیرش رو تجربه میکنی