به نام ندا

می خواهند سرخی خون تورا با سبزی نگاهمان تاخت بزنند.. ولی خواهرکم نگاه ما تا ابد سبز میماند، و خون تو نیز جوانه های آزادی سراسر زمین را آبیاری خواهد کرد، تا ابد.

پ.ن.برای ع:مرسی از راهنماییت.

/ 5 نظر / 4 بازدید
عرفان

بازم از خون جوانان وطن لاله دمیده و داستان همچنان ادامه دارد...

مرتضی

فعلا که طاغ زدن! چه کنیم؟!