سکوت ، سکون ، سرگردانی ، سایه ، سه پایه، سنگ پا ، سماق .... هفت زمستانی بهتر ازینم میشه؟؟

/ 3 نظر / 6 بازدید
رضا قاری زاده

من ترجیح میدم به جای سنگ پا سیگار را بذارم ... از نظر شما که مشکلی نیست ؟![چشمک]

امیر

...در این سه نقطه معانی خفنی نهفته که اگر آشکار شود نیل بشکافد