بازم غیرت این بنفشه های مخملی

نمیدونی چه ذوقی داره وقتی حالت خرابه، از بیقراری و گیجی میخوای سر به بیابون بذاری، سه تا کارو باهم انجام میدی و دست آخرم به هرسه گند میزنی،  پولات ته کشیده، دلت درد میکنه یه بند، 2 هفتس خونه نرفتی ، قلبت یه بند بوم بوم میکنه ولی مث که لالی که یه کلمه به طرف اشارتی بکنی، و هزارتا بد... دیگه ،
اونوقت صبح که میری پشت پنجره که به زمین و زمان و آسمون بدوبیراه بگی ازینکه با این احوال باید بری سرکار، چشت بیفته به گلدون بنفشه ی پشت پنجره که یادت رفته بودش و ببینی که باتموم بیغیرتی تو   تو آب دادن به این بیچاره، تموم شاخه هاش پر گلای مخملی بنفش شده... وای که چقدر خوشگلن...


پ.ن. حیف که دوربینم خرابه وگرنه اینجا رو بنفشه بارون میکردم!!!!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید