روز نو

شکوفه های خندان
گیسوان رقصان بید در باد
خاک باران خورده از پس رنگین کمان
همه معجزه های بهارند
که یادمان بیاورند
زندگی در همین لحظه های کوچک جاری است
و همیشه
کسی درین نزدیکی هست
که به ما فکر می کند
معجزه ی لحظه های کوچک زندگی را دریابیم
و تازه شویم

همچو بهار

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
امیر

زنده باد معجزه های کوچک زندگی

سارا

اینجا چه نو شده گلم ممنون به خاطر همه دلگرمیها و آرزوهای خوب همدیگر را ندیده ایم درست . اما گاهی آنقدر نزدیک می شویم که گرما و بودن به سادگی لمس می شود. دوستت دارم