فنی میخروشد

آدم است دیگر، به یکجاهایی بدجوری تعلق خاطر دارد..

اینکه بشینی و ببینی یک مشت چماق بدست و چاقچور به کمر توی همان راسته ی معروف خودتان عربده میکشند، دلت بدجوری یکجوری میشود

اینکه در راهرو های مکانی که مدت زمانی نه چندان دور، مفاخر امروز ایران و جهان عصا زنان پله ها را طی میکردند تا حضور همکلاسی های قدیم را جشن بگیرند،  حالا مفاخر فردا  بوردهای فنی را آتش میزنند تا گاز فلفل خفه شان نکند، تو هم احساس خفگی میکنی

فنی زانو نمیزند.. فنی میخروشد!

 

/ 2 نظر / 10 بازدید