گویا در سرزمین عالیجناب عروسی است

حال اینروزام منو یاد این شعر (دختر قوچانی) سیما بینا میندازه : یه دونه انار  دو دونه انار...

ّّهمینطوری دارم انارا رو دونه دونه میندازم بالا ، خیال بالا اومدن هم ندارم... خیالی نیست فقط ممکنه بزودی زود از شرکت بندازنم بیرون!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
امیر

اونوقت میریم دو نفری شرکت راه میندازیم نترس اون با من

نینا

خیلی دوست دارم این شعرو. [گل]