آسمان خون نبار امروز

خورشید را بیاور باز

نهال ترد آزادی

                 نور میخواهد

و بارانی از عشق

/ 4 نظر / 8 بازدید
شاه خاموش

باراني از .... خون می بارد

عرفان

زنده باد نهال ترد آزادی...خودت سلامتی لیلی؟