یک وقتهایی فکر میکنم دلم گنجایش اینهمه عشق را ندارد و ممکن است همینجا تمام شوم! اینروزهای درخشان شاید  زیاد نباشند ولی وجود دارند حداقل سالی یکبار ... و من هربار پذیراتر ، مشتاقتر و عاشقتر از همیشه ،در برابر اینهمه مهر باز کم می آورم !

در دل من نوری است

نه کمتر از خورشیدی تابان

و وجودم دریایی است

آبی ،آبی ،بیکران ...

بخوانیدم ،

به نام زندگی،

و با من برقص درآیید!

امروز بیشتر از همیشه

دوستتان دارم .

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
هیرودیا

روز و شبت سرشار از عشق. روزهایت به سپیدی گل مریم و شب هایت به روشنایی مهتاب

رخساره

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست.

نازلی

زنده باد روزهای پر عشق[گل]

شاه خاموش

قدر این روزها رو بدون و عشق رو روی عشق تلنبار کن. زیادشم کمه. باور کن. لبریز که شدی سرریز میکنی و اونوقت بقیه هم عاشقت میشن. تا بعد...

امیر

زنده باد،زنده باد...در دلت هزار خورشید تابان همیشه فروزان و تولدت مبارک

رضا قاری زاده

سلام آخ که از اون کم آوردنهاست که آدم حال می کنه بگه کم آوردم... تا باد چنین بادا ... خوش باشی مستدام یا حق[گل]

خزر

حق داری... حس صادقانه ایست. و چه خوب که گفتیش.