خواب

خواب دریچه ای بدنیای ناخودآگاه است، گاهی پیام میدهد، گاهی می ترساند، و زمانی پاسخگوست برای پرسشهایی که دغدغه ی روزت بوده است ، بشرط آنکه با خود ِ آگاهت در ارتباط باشی و زبان ناخودآگاه را  هم بشناسی...

دیشب باز دزد بخانه زد؛ اولش خیلی ترسیدم اما بعد که با این  پسرک شیطان  حیله گر وخوشمزگیهایش روبرو شدم ، جریان دزدی و قصدخلافش بفراموشی سپرده شد!! همیشه دزدی برای من نشانه ای واحد بود ، ولی اینبار نمیدانم منظور این هرمس کوچولو از سرک کشیدن به خوابم چی بود؟؟

پ.ن. استثنائن دیشب شام نخورده بودم!

/ 0 نظر / 3 بازدید