نيايش

افطار روزه ی سکوت، اشک است و مهر نماز نیاز ، آیینه

کدام نماز، کدام روزه

که لحظه ای بی نامت سپری نمی شود

دل به یادت سپردم که امانتدارترین است

وبه معبد دل پناه گرفتم که پذیراترین

تا لحظه های من بی تو با تو بگذرد

/ 0 نظر / 4 بازدید