خاطره

عشق ممنوع ترین چیزی بود

که درین خانه ی پر وهم و خیال

بشود بی جنجال

دل به دریا زد و گفت

نه که هربار ز سر بام تا شام نخفت

/ 4 نظر / 8 بازدید
lili

میوه ممنوعه

elham*

چه شعر لذت بخشی .,