سکون

انقدر حرف برای نگفتن و انقدر مشغولیت برای انجام ندادن دارم که فقط خدا میدونه !!!

پ.ن. بی ربط: فصل انگور چینی است.

/ 8 نظر / 9 بازدید
beatris_night

خوبه اونجا زندگی چهار فصل نیست

امیر

تا اطلاع ثانوی همان انگور را خوش است

نازلی

ياد فيلم راه رفتن روي ابرها افتادم....

رضا قاری زاده

ولی من یاد فیلم A Good Year افتادم . راستی گفتی فصل انگور چینی نمی دونم چی شد همچین ییهو دهنم خشک شد [شیطان][عینک]

ترز

حرفهات اگر برای نگفتن بود که نمی نوشتی اینجا خانمی. پس حرفهات برای گفتن هستن اما کو گوشی که آدم قبول کنه شنیدنش رو؟

ترز

منظورم این بود که آدم وقتی میگه چیز مهمی نیست یعنی حتما یه چیز خیلی مهمی وجود داره . پس حرف بزن

رخساره

منم یاد فیلم "قدم زدن روی ابرها" افتادم اما دیدم اینجا نوشته... داشتم فکر می کردم اون یکی فیلم اسمش چی بود, بازم دیدم نوشتن " یک سال خوب"!!!