ترنج

من به تب نامجو مبتلا نشدم ، چیزی که اینروزها گریبان خیلیا رو گرفته. کاری به محسن نامجو و نقد هنرش هم ندارم. به نظر من آدم با استعدادیه و کار متفاوتی کرده ، ولی در حیطه دانش من نیست که درباب موسیقی نامجو نظری بدم . فقط، ازین ترانه آلبوم ترنج بیشتر از بقیه کارهاش خوشم اومد و کلی باهاش حال کردم، هم شعرش هم موسیقیش. اگه خواستین میتونین اینجا پیداش کنین.

گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم
گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی

گفتا تو از کجایی که آشفته می‌نمایی
گفتم منم غریبی از شهر آشنایی

گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری
گفتم بر آستانت دارم سر گدایی

گفتا به دلربایی ما را چگونه دیدی
گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربایی

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
گفتا تو بندگی کن کاو بنده‌پرور آید
 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید