Hallo Ingrid

درنا برگر حتی از پنکیک های اینگرید هم خوشمزه تره ..باور کنید.

پ.ن. امروز  باید مچ پامو ببندم به میز تا از پنجره فرار نکنم بیرون..باباجان، کارم نمیاد امروز خُب !

/ 5 نظر / 11 بازدید
نازلی

امان از دست روزهای اینجوری آدم و دق می دن...

elham*

کاکائویش؟ اوهوم منم خودمو بستم نپرم رو ابرا

elham*

خوبم دوس جونم،خوب و سالم فقط دلم تنگه تو خوبی؟؟

elham*

کاکائوییش خوشمزه تره