هیچ بزرگ

مدتیست که دارم با خودم کلنجار میرم که آیا همون 5 سال قبل بهتر نبود بارم و میبستم و میرفتم ؟ آیا در اون صورت الان همه چیز بهتر نبود؟

باید بگم فقط شرایط محیطی باعث نشده که این روزها این فکر دائمن تو سرم بگرده... با شناختی که از خودم دارم باید خیلی درمونده شده باشم که واسه ی چنین تصمیمی افسوس بخورم..

/ 0 نظر / 8 بازدید