میبینی

که درین شهر سکوت

هنوز جوانه ها قد میکشند؟

که ازپشت بلندای حجم سیاه شب

هر صبح سپیده سر میزند؟

روز، آمدنش ناگزیر است

اما

نگهبان پیر شب این را از یاد برده

/ 5 نظر / 3 بازدید
عرفان

نگهبان پیر شب هم صبح میشه

نسیم

بیچاره نگهبان یه روز چشم وا می کنه میبینه صبح شده که دیگه خیلی دیره

رضا قاری زاده

مهم همینه که نگهبانه پیره و کم کم شمارش معکوس رفتنش شروع شده

*elham

زود مي فهمه يادش رفته

نازلی

نمی تونن جلوی جوانه زدن و بگیرن