شور و شور و شور، موج میزند همه جا

از صبح تا شب چیزی در دلم زمزمه میکند:

یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما
دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب ؛ بد اگه بد ، مرده دلای آدماش

دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی میتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه
یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما


یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب ؛ بد اگه بد، مرده دلهای آدماش
دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی میتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه ؟
یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

نگاهم خواب را نمیخواهد اینروزها، و شب و روز ، همه جا میخوانم این ترانه را ..اگر نسل اولی باشی مثل مایی که روزهای آغازین جنبش دانشجویی را با دلهره و خشم سرکوب شده گذراندیم، معنی این ترانه را اینگونه میفهمی..عین روزهای عاشقی که آوازه خوان میشوی بی بهانه!

و چه زیباست دیدن مردمی که دارند کم کم معنای گفتگو و بحث بدون جدل را یاد میگیرند ..آنچه ما میخواهیم کشت و کشتار خیابانی و انقلاب و براندازی نیست..ما ایرانیان امروز در کوچه و خیابان گردهم میآییم ، تا خود صبح راه میرویم و یکدل زمزمه میکنیم..مطالبات امروز ما آزادی، صلح، اندیشه، آگاهی ، و نان بیدغدغه است ..

کاش شمایی که از بیرون هستید فرق امروز و دیروز این مردم را بفهمید..واقعیت امروز این جامعه را با تئوری و خشم مطالبات مانده ی سی سال پیش دیگر نمیشود شناخت... لا اقل اگر جمعه با ما رای نمیدهید، بیغرض و قضاوت کمی بیندیشید و بیش از این خود را جدا از این مردم نپندارید؛ البته اگر هنوز خود را ایرانی میدانید!

/ 4 نظر / 11 بازدید
امیرحسین

باید همین شور و حضور رو تا روز انتخابات حفظ کنیم

نازلی

هر چقدر ما بیشتر مشتاق باشیم اونها بیشتر می ترسن!

نسیم

اتحاد مردم این روزها باورنکردنیه

شاه خاموش

دیدی چی شد؟ افسوس