سرگيجه

گیج و منگ از اوضاع زمانه فقط داریم دور خودمان میچرخیم.

کجاست دخترک شادی که با دو موی بافته آویزان می خواست سر چهارراه ،گل نرگس شیراز و لاله ی ابلق بفروشد؟؟

چقدر زود به زود دلم هوای کودکیم را میکند!!؟

/ 0 نظر / 3 بازدید