شاید بیشتر بدخلقیم اینروزها مال گلودردم باشد ، وگرنه با این روزهای آفتابی و بوی بهار و صدای بلبلان میشود بدحال بود؟

دلم فقط سوپ خوشمزه میخواهد و خواب راحت ،و کسی که نازم را بکشد ، چیزهایی که هیچکدامشان مهیا نیست

/ 2 نظر / 3 بازدید
امیر

به شدت درک میشود این احوالات...این در تنهایی کمی مریض احوال شدن واقعن ضد حال میباشد

ترنج

آی گفتی. یکی بیاد هی آدمو لوس کنه نازش رو بکشه. هووم خیلی خوبه. کیف داره.