مرگ

کسی میگفت که بهار فصل کوچ پرستوها نیست/که جشن شکوفه ها همه ی زندگیست
به وقت باران /نسیم / و عاشقی زمین و آدمیان /شگون ندارد به مرگ بیندیشیم! /
اما /مرگ همراه همیشگی زندگیست /گاهی /بزرگترین موهبت است /برای رهایی از رنجی که میکشند/ و آرامش است /همچون لبخند رنگین کمان / از پس طوفانی سخت و بارشی بی امان /
مرگ را هم باور کنیم / درست مثل زندگی ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
امیر

با دو رای موافق تصویب شد