بازی با خانه های مردم

چند تا خانه داشته باشم خوبست؟ به خیالم هرکدام در گوشه ای ازین شهر شلوغ دود گرفته برایم خودنمایی میکنند و منتظرند تا روزگاری را در آنجا بگذرانم...آپارتمان نما آجری قرمز با طارمی های سیاه و گلدانهای شمعدانی برای ۴٠ سالگی و عاقل شدن احتمالی، خانه ی بزرگ ولنجک برای روزهایی که دور و برمان پر از بچه خواهد بود، آپارتمان کوچک پنجره آبی ته کوچه ی امیرنظام گروسی برای سالهای پیری، سوییت نقلی مشرف به پارک قیطریه تا هروقت دلم ازین شهر پر هیاهو گرفت از پنجره های قدی بی مزاحمش فقط درخت ببینم و پرنده و آسمان آبی!

ولی این وسط یکی بود که داشتنش زمان نداشت برایم، مثل جواهری که بخواهی فقط برای خودت نگهش داری. برج نشین نبوده ایم هرگز و از برج هم خوشم نمی آمده ولی این یکی چیز دیگری بود. یک روز بعد از ظهر در مقابلم سر درآورد و من، عاشقش شدم: بزرگ، با ابهت، کهن ولی در عین حال راحت؛ هر گوشه اش قصه ای داشت انگار، با دیوارهای قهوه ای پوشیده از پاپیتال و پیچک که از لابه لای آنها میشد حدس بزنی روزگاری نارنجی بوده . حیاط بزرگش مثل باغ مخفی بود، از یک طرف مشرف به کوچه ای خلوت و از یک طرف کافه ای را در میان گرفته بود که بوی قهوه و شیرینیش را نمیشد نادیده بگیری...کارمان این شده بود که با میم بانو به بهانه ی خوردن قهوه ساعتها بنشینیم و بازی بچه ها توی حیاط را تماشا کنیم و دل سیری حرف بزنیم...

راهم که عوض شد به ناچار، ۵-۶ ماهی از آنجا رد نشدم ، سرم شلوغ شده بود با کار ، میم بانو هم که رفته بود و دلم از قهوه ی تنهایی میگرفت؛ تا اینکه دیروز گذارم به همان کوچه ی آشنای قدیمی افتاد و شوکه شدم، تمام پاپیتالهای دیوار و باغچه را کنده بودند، کنار کافه پر از مغازه های رنگ و وارنگ شده بود و دیوار های خالی تازه رنگ شده و نو چقدر بلند به نظر میرسیدند... خانه ی من کجا رفته بود؟

/ 6 نظر / 10 بازدید
امیر

انگار هیچ چیز ماندگار نیست

عرفان

احتمالا وسط یه بزرگراهه الان، زیر پای مشنی نادان... خاکی که به زیر پای هر نادانی است زلف صنمی و چهره ی جانانی است هر حشت که بر کنگره ی ایوانی است انگشت وزیری و لب سلطانی است

نازلی

به می گن گذر زمان...فقط می شه رد شد و آه کشید!

نسیم

چه قدر خوب که می شه برات کامنت گذاشت نفسمون گرفت از بس خواستیم بگیم و نشد[لبخند]

شاه خاموش

میم بانو من هم مثل توئه همه جا خونه داره

*elham

شیفته پاراگراف دوم پستت شدم لیلی جان انگاری یه خیال خالی تو ذهنم بود که بوی قهو ه اش همه جا رو گرفته.،حیف.،