خدایا.. بشنو فریاد مرا

من دوست دارم وقتی پشت تلفن میگه دوستت دارم ، لرزش شیرین صداشو هیچ نامحرمی نشنوه

من دوست دارم وقتی با خاله کوچیکه اونور آب گپ میزنم مکالمو به آب و هوا و دستور هویج پلو و من چطورم،تو چطوری های تکراری محدود نکنم

من دوست دارم هر روزی که دلم خواست، فرق نداره ٢*خرداد باشه یا ٢٢*بهمن یا ٣٠* اسفند، وسط اون میدون گنده هه که اسمشو گذاشتن آزادی، از ته دل آزادانه بخندم

من دوست دارم سر چهارراه یا تو میدونا هیچ بنده خدایی مجبور نباشه به خاطر نمیدونم چندتا اسکناس و یه لقمه نون یا مفت که حالا یکم چربتره سر زمستون با چوب و چماق وایسه که مبادا من روسری سبزمو سر کرده باشم

من دوست دارم هیچ مادری پشت هیچ دیوار بلندی از غم جگرگوشه ی دربند قلبش نگیره

من دوست دارم برای درس خوندن نگران ستاره ها نباشم

من دوست دارم هیچ کسی نمازشو از سر هیچ چیزی غیر مناجات و رازو نیاز با تو نخونه

من هم  آزادی رو دوست دارم.

/ 2 نظر / 25 بازدید
وارطان

وقتي م يخوندم فکر مي کردم چه چيزهاي ساده و معمولي هستن ولي واسه ما چه روياهاي دور و دراز و پر هزينه اي....