سوشیانس

شب و روز ، در این و آن ، سرگردان

دنبال خدای گمشده میگردم

چه نادانم هنوز

خدای خدایان ،فرمانروای بی چون و چرای درون

 بی درنگ و بی بهانه حکم میراند

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
امیر

این کامنت خودش یکجور مراسم تشرف است به نظرم

لیلی

قدمتان سبز!مزین فرمودین استاد.

سارا

این خدا عجیب است ...نمی شود از کارش سر درآورد! بر قلبت حکم می راند و به راه خود می رود