دلم را که بردی

یادت رفت پس بیاوری

در عوض توی جوی آبی انداخته ای شاید

که به کمترین نسیمی میلرزد

گویا سرماخورده باشد

/ 3 نظر / 3 بازدید
نسیم

بیچاره دلامون که همین جور پخش و پلا هستن تو شهر