جهان نمادها

روزهایی هست که حالم خوبست و هر نشانه ای را به فال نیک میگیرم ، شایدهم کاملن برعکس ، این نشانه های خوب باشند که حالم را خوش میکنند.. به هر روی ، روزهایی بنده ی نشانه ها میشوم !

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
رضا قاری زاده

سلام بورخس میگه که نمادها استحاله میشن و تغییر پیدا می کنن ؛ صلیب که روزگاری ابزار شکنجه بود امروز نماد ایمان است و پیکان نوک تیز که روزی جان انسانها را میگرفت امروز تنها راه را نشان می دهد.... این نماد ها و نشانه ها شایسته ی بندگی نیستند تو خود اشرف مخلوقاتی خودت را به آنها دیکته کن یا حق

امیر

کاملن حست رو میفهمم

نازلی

آره منم از این روزها خیلی داشتم...