تهاجم فرهنگی شیرین

دخترک که تازه سه سالش شده، موقع خداحافظی بازوهای تپلشو دور گردنم حلقه میکنه و تو گوشم میگه: "خاله! forget نکنی دفه ی دیگه songتو بیاری باهم dance کنیما" ..

چشم!

/ 6 نظر / 4 بازدید
صبا

[گل]حالا خوبه این که یک دختر سه ساله است دختر عمو من که در سن بالا به امریکا رفته بود بعد از 15سال اومده بود ایران مدام با ما انگلیسی حرف میزد تو هر جمله هم تكرار ميكردyou know[نیشخند][رویا][خنده] وقتی هم از ادمهای قدیمی هر خبری بهش میدادیم خوشحال یا ناراحت .. میگفت oh my god really[مغرور]خدایی کفر همه را در اورده بود حتی با مادر بزرگ من هم انگلیسی صحبت میکر د و خنده دار اون همه میگفت اره اوکیه [خنده][خجالت]ببخشید تمام شد خاطرم [گل]