قربانی نداریم!

دارم سعی ميکنم که در هر شرايطی خودم را در موقعيت صددرصد مسئول قرار بدهم  و عواقب هر اتفاقی را که برایم میفتد خودم به عهده بگیرم. به گفتن ساده است ولی وقتی پای عمل بروید منظورم را میفهمید...تنها درین صورت است که هرگز و در هیچ موقعیتی احساس قربانی شدن نخواهم کرد.همه ما با تمام آگاهی و خردی که در خودمان سراغ داریم، بالاخره برایمان اتفاق میفتد که جایی احساس میکنیم مورد سؤ استفاده قرار گرفته ایم ، و خیلی ازین مواقع این حس درمورد نزدیکانمان پررنگتر میشود. در پی احساس قربانی بودن ، خشمی شکل میگیرد که حتی اگر سر طرف خالیش نکنیم ، روزی ، جایی خالی خواهد شد و نه تنها در روابطمان، بلکه برای وجود خودمان هم ویرانگر و مهلک است.

هنر پذیرش مسؤلیت، اکتسابی است نه ذاتی؛ و هرکسی که خود را در جایگاه مسؤل ببیند ،حداقل از این به بعد، لحظه لحظه ی زندگی برایش شگفت انگیز خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید