خاموش مینگرد در میان باد

گذر درهم برگهای گنگ را از پس خزان

پاییز است اینجا

درپی اش زمستانی نیز ، بی گمان

سرد و سخت و سماجت کنان

...

شاید

 "این نیز بگذرد"

که باید ، از پی زمان!

/ 15 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترز

بله می گذرد اما آخه به قول شاعر اگر هم بگذره و صبر هم بکنیم و آب رفته هم به جوی بازگردد " ماهی مرده را چه سود کند؟"

رضا قاری زاده

این [گل] از طرف دوستم و این [گل] هم از طرف خودم جهت عرض ارادت و تشکر بابت لطف سرشار شما

علی آریا

....... شعرهای شما بدون این قافیه ها هم زیبا و خواندنی هستند ....... برقرار و پایدار باشید.

عرفان

یه تغییر کوچیک دادم توش به خاطر سوالت...

ن.ا.ز.ل.ی

گذشتن که می گذره ولی چطوریش و خدا می دونه!

رخساره

روزهای سرد و سخت، همان " شاید " بگذرند... اگر بخواهیم که " باید "...

روزها و سوزها

آی ...تمام دخترهای این حوالی ...روزی به نام ما شد و همه ی مشکلاتمان حل شد ! از فردا ما هم می توانیم اندازه ی پسرها از حقوق طبیعی خود برخوردار شویم ! می توانیم احساساتمان را آزاد بگذاریم ...می توانیم اگر دلمان خواست بلند بخندیم ...به هر کسی که دوست داشتیم گل سر خی بدهیم بی هراس این که چشممان را این چشم ها در آورند و کسی احساساتمان را بازی بگیرد ! به روزم .[گل]

Hosse!n

"این" نمیگذره ! ... این "مائیم" که میگذریم ! ... ما ...