آمدنت بهانه بود ،  رفتنت نیز هم

عشق چون آیینه ام نمود آنچه ز خود نمیدانستم

سپاس بیکران برتو که رنگین کمان روزهای خاکستری زمستانم بودی

چه ساده زیبا بود لحظه های کوتاه با تو بودن

/ 1 نظر / 3 بازدید
امیر

این جمله آخر چه معرکه است