غزل

پرده ی حریر گلدار                          چه خرامان و رها شرح دلدادگیش را به نسیم                                    می نمایاند و باز                                                          می خرامد و به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
13 پست
مهر 88
22 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
9 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
10 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
8 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
9 پست
اسفند 86
8 پست
بهمن 86
11 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
8 پست
آبان 86
10 پست
مهر 86
3 پست