اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


Holy smokes ...

دو سه روز چشمم می پره مثل راس دوریتس تو فیلم  The Kid،

دیشب هم باز همون خواب قدیمی رو دیدم که دزد میومد و من سعی میکردم فریاد بزنم ؛ اولش صدام در نمیومد، ولی وقتی مادر بیدارم کرد، فهمیدم بالاخره یکبار این سکوت شکسته شد! کودک بیچاره ی من خودشو کشت از بس پیغام داد، کو گوش شنوا؟؟


لیلی..