اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


خالق یک عاشقانه ی آرام ،آرام گرفت

نادر ابراهیمی را در روزگار کودکی با کتاب بزی که گم شد شناختم ،  در سالهای آغاز جوانی  با یک عاشقانه ی آرام زندگی کردم ، و هنوز در ترانه ی سفر به خاطر وطن با صدای ماندگار محمد نوری میشنوم ...روحش شاد.


لیلی..