اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


JE L'AIMAIS*

کتاب خوب یعنی اینکه توش لااقل یه حرف حسابی پیدا باشه ، حتی اگه چند جمله یا چند کلمه، حتی اگه صفحه ی یکی مونده به آخر.

" - برای عشق باید جنگید، باید با خود جنگید...

-...

- کمی با خود جنگیدن. هر روز حتی خیلی کم، شهامت خود بودن را داشتن، برای خوشبخت بودن تصمیم گرفتن.. "


* آنا گاولدا، ترجمه ی الهام دارچینیان، نشر قطره


لیلی..