اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

ای کاش یه روزی بیاد که بتونم هردوشون رو به خاطر همه ی این سی و چند سال ببخشم.


لیلی..