اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


نفس راحت یا بی نفسی؟

آخیش..بالاخره تموم شد.

از دیشب کلن حال جسمیم خراب بود، نمیدونم مسمومیت بود یا هرچی که تا صبح مردم و زنده شدم .. از صبح هم تا همین الان سرپا بودم و یک دقیقه آروم ننشستم. ولی خداییش فکر نمیکردم پروسه ی مستعفی شدن انقدر انرژی ازم بگیره، اونم این کاری که از همون روز اول دوستش نداشتم.. البته بگم از بعد از ظهر انقدر آرزوهای خوب و پیشنهادات سازنده(!؟؟) از همکاران و مشتریان شنیدم که بدم نمیاد فقط امروز یکبار دیگه شروع بشه! انقدر ذوق داشتم امروز که اصلن موقع خداحافظی گریه نکردم و بقیه به جای من آی اشک ریختند!

آقاجان، شما خوب، من هم خوب.. ما به درد هم نمیخوردیم. خلاص.


لیلی..