اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


Hallo Ingrid

درنا برگر حتی از پنکیک های اینگرید هم خوشمزه تره ..باور کنید.

پ.ن. امروز  باید مچ پامو ببندم به میز تا از پنجره فرار نکنم بیرون..باباجان، کارم نمیاد امروز خُب !


لیلی..