اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


دایه ی مهربانتر از مادر

خسته ام ازین همه سوال!

میشود بی یک کلام حرف اضافه تر استعفای بنده را بپذیرید؟؟ میخواهم ازین حق طبیعی زندگی کارمندانه ام الان استفاده کنم، لطفن!


لیلی..