اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


هواشناسی 7 مهر

 سازمان هواشناسی دیروز گزارش داد : "غلظت خس و خاشاک اطراف دانشگاههای شریف، تهران، و آزادمرکز به شدت بالاست؛ برادران و خواهران عزیزی که قصد عبور و مرور در مناطق یاد شده را دارند، بدون بادکنک سبز در محل حاضر نشوند." !

پ.ن. دیشب خوب خوابیدم یا آینه امروز مهربون شده؟


لیلی..