اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


تولدش مبارک

این لیلی ِ مکتوب دوساله شد.

روزی که شروع کردم اصلن فکر نمیکردم به دو سال برسه ، حالا رسیده ولی بعدش رو نمیدونم!


لیلی..