اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


شهر

دیوار های تهران مثل ماشینی شدن که رفته صافکاری و بتونه! اینجا و اونجا صبح که رد میشی میبینی یه جاهایی سفید شدن، یه جاهایی قرمز، زیرشم انگار ..؟ نمیدونم چرا به این شهردار بیچاره رحم نمیکنن؟؟؟

تابلوهای راهنمایی وسط بزرگراها هم کم وبیش در اثر یک نوع بیماری ویروسی خالدار شدن، سبز!

روی دیواره های پلهای عابر هم این بچه مدرسه ای های خدانشناس، استغفر الله مشق ِ نوشتن میکنن، اونم چه نوشتنی!!

عجب دوره زمونه ای شده ها..


لیلی..